Поверителност

Чл.7. Защита на личните данни

  1. SHOES AND SO стриктно спазва Закона за защита на личните данни и е регистрирано като администратор на лични данни. SHOES AND SO използва технически и организационни средства, за да защити предоставените данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. SHOES AND SO не предоставя предоставените лични данни на трети лица без изричното съгласие на Потребителя и преди всичко SHOES AND SO не продава тези данни и не ги предоставя на разположение под каквато и да било форма.
  2. Всички предоставени данни от Потребителя в неговия Профил се предоставят доброволно и само с изричното разрешение и потвържение от страна на Потребителя, съгласявайки се с Общите Условия при своята регистрация.
  3. Предоставените лични данни се използват от SHOES AND SO само и единствено с цел изпълнение на подадените от Потребителя заявки за покупка на стоки от Сайта.
  4. Потребителските лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Потребителя продукти – а именно фирма доставчик, или на оправомощени или упълномощени от Потребителя лица. Потребителят може да разглежда Сайта без да предоставя каквито и да било лични данни. SHOES AND SO използва данните единствено в случаите, когато Потребителят иска да направи поръчка, за която е необходима регистрация.В този случай SHOES AND SO ползва т. нар. cookies, с цел да съблюдава предпочитанията на посетителите. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Потребителя или за неговия компютър. Cookies представляват идентификатори, които SHOES AND SO прехвърляме на хард диска на потребителския  компютър, което помага на сървърите да разпознаят потребителския компютър, когато Потребителят ни посети отново, с цел улесняване на навигацията и за да можете да се наслаждава максимално на посещението си. Когато Потребителят посещава Сайта, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват потребителския Ай Пи (IP) адрес, който е бил предоставен от интернет доставчика на Потребителя, информация за Интернет браузъра, който ползва, Интернет сайта, който го е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. SHOES AND SO използва тези данни, за да анализира кои секции от Сайта представляват най-голям интерес за потребителите с цел подобряване на съдържанието.
  5. При получаване на писмена молба от страна на Потребителя, SHOES AND SO може да му предостави неговите лични данни, които съхранява, както и да поправи или заличи тези данни.