Общи условия за ползване и пазаруване

 

Чл.1. Общи дефиниции

 1. SHOES AND SO

ШУЗ ЕНД СО“ ЕООД, ЕИК 202820159, ИН по ЗДДС BG202820159, официален дистрибутор на Mihaela Glavan за България.

Банкова сметка IBAN: BG14 CECB 9790 10E7 3902 00, BIC: CECBBGSF

Централна кооперативна банка АД, клон Химимпорт

 1. Сайт – www.shoesandso.bg, www.shoesandso.com, както цялата информация в тях – едноличен собственик на които е SHOES AND SO.
 2. Потребител  – пълнолетно физическо лице, което притежава или придобива достъп до Сайта или Услугите след създаването на Профил.
 3. Услуга - Електронна търговска услуга, извършвана на Сайта, с цел да осигури на Потребителя възможността да закупува продуктите, публикувани на Сайта.
 4. Профил - функционалност на Сайта, която дава достъп до Услугите само на един Потребител.

Чл.2.  Страни по настоящите общи условия са:

 1. SHOES AND SO, от една страна и
 2. Потребителят, който се е съгласил изрично с настоящите Общи условия и ползващ Сайта.

Чл. 3. Предмет на Общите условия

SHOES AND SO предоставя на Потребителя оферти за покупка на стоки, а Потребителят има възможност да закупува предлаганите в Сайта стоки чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена – чрез стриктно спазване на Общите условия от двете страни. 

Чл. 4. Приемане на Общите условия  

 1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия„ и натискане на бутон „Потвърждаване на поръчката”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 2. SHOES AND SO незабавно потвърждава получаването на потвърждението на Потребителя  като изпраща съобщение до електронната поща на Потребителя.

Чл. 5. Промяна на Общите условия

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от SHOES AND SO.
 2. При извършване на промени в Общите условия, SHOES AND SO се задължава да изложи на видно място на САЙТА линк, през който са достъпни изменените Общи условия.
 3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и SHOES AND SO, възникнали във връзка с валидно подадена заявка за покупка на стока.

Чл.6. Регистрация на Потребителя

 1. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят е необходимо първо да се регистрира и създаде своя уникален Профил.
 2. Задължителните данни, които Потребителят предоставя, трябва да са РЕАЛНИ:
 • име и фамилия;
 • телефон;
 • е-майл;
 • адрес за доставка;
 • ЕГН – в случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура.
 1. При предоставяне на нереални данни, SHOES AND SO  има право да откаже изпълнението на направената заявка.
 2. При регистрация Потребителят създава потребителско име и парола за достъп в своя уникален ПрофилSHOES AND SO няма да поиска информация за предоставяне на паролата в случай, различен от въвеждането й при влизането в профила на Потребителя.
 3. По всяко време Потребителят има право и възможност да коригира данните в Профила си. В случай че Потребителят желае да промени данните си за подадена вече заявка, то той трябва да се свръже с SHOES AND SO на посочените телефони за контакт.
 4. С отбелязване на отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Чл.7. Защита на личните данни

 1. SHOES AND SO стриктно спазва Закона за защита на личните данни и е регистрирано като администратор на лични данни. SHOES AND SO използва технически и организационни средства, за да защити предоставените данни от злоупотреба, повреждане, загуба или неразрешен достъп. SHOES AND SO не предоставя предоставените лични данни на трети лица без изричното съгласие на Потребителя и преди всичко SHOES AND SO не продава тези данни и не ги предоставя на разположение под каквато и да било форма.
 2. Всички предоставени данни от Потребителя в неговия Профил се предоставят доброволно и само с изричното разрешение и потвържение от страна на Потребителя, съгласявайки се с Общите Условия при своята регистрация.
 3. Предоставените лични данни се използват от SHOES AND SO само и единствено с цел изпълнение на подадените от Потребителя заявки за покупка на стоки от Сайта.
 4. Потребителските лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Потребителя продукти – а именно фирма доставчик, или на оправомощени или упълномощени от Потребителя лица.
 5. Потребителят може да разглежда Сайта без да предоставя каквито и да било лични данни. SHOES AND SO използва данните единствено в случаите, когато Потребителят иска да направи поръчка, за която е необходима регистрация.

В този случай SHOES AND SO ползва т. нар. cookies, с цел да съблюдава предпочитанията на посетителите. Cookies не са вируси. Те не представляват каквато и да било заплаха за Потребителя или за неговия компютър. Cookies представляват идентификатори, които SHOES AND SO прехвърляме на хард диска на потребителския  компютър, което помага на сървърите да разпознаят потребителския компютър, когато Потребителят ни посети отново, с цел улесняване на навигацията и за да можете да се наслаждава максимално на посещението си. Когато Потребителят посещава Сайта, нашите сървъри автоматично записват и анализират технически данни. Те включват потребителския Ай Пи (IP) адрес, който е бил предоставен от интернет доставчика на Потребителя, информация за Интернет браузъра, който ползва, Интернет сайта, който го е довел при нас, а също и датата и часа на всяко посещение. Тези данни са анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретна личност. SHOES AND SO използва тези данни, за да анализира кои секции от Сайта представляват най-голям интерес за потребителите с цел подобряване на съдържанието.

 1. При получаване на писмена молба от страна на Потребителя, SHOES AND SO може да му предостави неговите лични данни, които съхранява, както и да поправи или заличи тези данни.

Чл.8. Стоки, предлагани на Сайта

 1. Всички стоки, предлагани на Сайта, са оригинални и с гарантиран произход.
 2. Всички стоки включват описание на размер, материя, снимки, цена.
 3. Цените на стоките са в български лева (BGN) с включен ДДС.
 4. SHOES AND SO има право да променя описанието и цената на всяка стока, като това няма да повлияе вече направени от Потребителя поръчки.
 5. Цените на стоките са с включена БЕЗПЛАТНА доставка за територията на България.
 6. За доставка извън територията на България Потребителят ще получи индивидуална цена, спрямо точката на доставка.
 7. Всяка стока се доставя в оригинална опаковка с документ за продажба и талон за гаранция (за обувки и чанти).
 8. Стоките – обувки и чанти – предлагани на Сайта, имат 30 дни гаранция. В случай на констатиран дефект в този период, Потребителят информира SHOES AND SO чрез е-майл или телефон за проблема. При наличие на основателна причина за гаранционно покритие -  дефект, дължащ се на производствен пропуск – разшиване, отлепяне на подметка, SHOES AND SO  заменя стоката с чисто нова в срок до 30 дни.

Чл.9. Поръчка на стоки

 1. Потребителят може да прави поръчки  в Сайта 24 часа в денонощието.
 2. Потребителят  може да прави поръчки, само ако се е регистрирал в Сайта и има реален Профил с пълни и вярни данни.
 3. Потребителят избира стоките за поръчка посредством бутон Добави в количка.
 4. Преди завършване на поръчката Потребителят трябва да уточни начин на плащане, описан в чл.10.
 5. Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.
 6. Завършвайки своята поръчка, SHOES AND SO изпраща потвърждение за направената поръчка на посочения от Потребителя е-майл, както и потвърждение за ден за доставка не по-късно от 24 часа.
 7. Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че SHOES AND SO може да се свърже с него чрез посочения от Потребителя телефон и е-майл в случай на необходимост за допълнителни уточнения за поръчката.
 8. Завършвайки своята поръчка, между  Потребителят  и SHOES AND SO се сключва „договор, сключен от разстояние” според Чл. 48. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.): Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора,включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.
 9. Поръчка на стоки по телефона не е възможна.

Чл.10. Плащане.

Потребителят избира между два начина на заплащане на своята поръчка:

 1. Наложен платеж  - Потребителят заплаща закупената стока в момента на доставка от куриера.
 2. Банков превод - При избиране на този метод , Потребителят може да извърши банков превод към сметка на SHOES AND SO. Поръчката ще бъде изпълнена едва след получаване на превода. Избирайки този метод на плащане, при доставка на стоката Потребителят не дължи заплащане на куриера.

Данни за банков превод:

Име: “ШУЗ ЕНД СО“ ЕООД

IBAN: BG14 CECB 9790 10E7 3902 00, BIC: CECBBGSF

Централна кооперативна банка АД, клон Химимпорт

Основание: заплащане поръчка

Чл.11. Доставка:

 1. Потребителят има на разположение само един начин на доставка за закупените, а именно посредством избрана от SHOES AND SO компания за експресни куриерски услуги.
 2. Цените на стоките са с включена БЕЗПЛАТНА доставка за територията на България.
 3. За доставка извън територията на България Потребителят ще получи индивидуална цена, спрямо точката на доставка.
 4. Срокът за доставка на територията на България е от 1 до 3 работни дни след потвърждение на подадената  от Потребителя Заявка. Потребителят ще получи потвърждение на е-майл за датата за доставка.
 5. В случай че този срокът е по-дълъг от 3 дни, SHOES AND SO ще информира Потребителя по телефон и е-майл. В случай че Потребителят не е съгласен с този срок, той има право да откаже поръчката и да изиска обратно платената сума, в случай че е платил по банков път.
 6. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и SHOES AND SO се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 7. В случай че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка.

Чл.13. Връшане на продукти.

1.Потребителят може да върне закупената от него стока при следните условия:

1.1.Получената пратка има сериозни нарушения на опаковката и съдържанието й – в този случай Потребителят може да откаже да приеме стоката и да поиска протокол за увредена пратка.

1.2.Потребителят е получил стока или размер, цвят на стоката, различна от поръчаната;

1.3.Стоката има фабричен дефект;

1.4.Стоката е фактурирана погрешно;

1.5.В тези случаи 13.1.1,2,3,4 - Потребителят е длъжен в срок до 24 часа да информира SHOES AND SO за проблема по точка 13.1.1,2,3,4 на посочените контакти чрез телефон или мейл: 0882 990 900, office@shoesandso.bg. Потребителят връща стоката в оригиналната опаковка, с оригиналните етикети/стикери, без следи от употреба, с придружаващата фактура - за сметка на SHOES AND SO до адреса на SHOES AND SO: София 1000, ул.Уилям Гладстон 28, ап.11

1.6.В случай че Потребителят иска стоката да му бъде заменена, SHOES AND SO подменя стоката и я изпраща на Потребителя за своя сметка до адреса, посочен в поръчката.

1.7.Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България - член 55 от ЗПП. Стоката трябва да бъде с оригиналната опаковка, без следи от употреба, с оригинални етикети и стикери и всички придружаващи документи и издадената фактура. В такъв случай Потребителят е длъжен да информира SHOES AND SO за своето решение на посочените контакти чрез телефон или мейл: 0882 990 900, office@shoesandso.bg

Потребителят връща стоката за своя сметка до адреса на SHOES AND SO в срок от 7 дни от датата на доставка.

2. Потребителят не може да върне закупената от него стока при следните условия:

2.1.Потребителят заявява своето намерение за връщане на стоката след законовия срок от 7 дни;

2.2.Повредена оригинална опаковка, премахнати етикети, стикери, употреба на стоките, липсваща фактура.

Чл.14. Връщане на суми и компенсации.

1.SHOES AND SO не дължи компенцации и възтановяване на суми в случай на:

1.1.Ако върнатите продукти не отговарят на условията за връщане, а именно липса на  оригиналната опаковка, следи от употреба, без оригинални етикети/стикерибез фактура - SHOES AND SO си запазва правото да откаже приемане на стоките и да ги върне обратно за сметка на Потребителя.

1.2.Ако Потребителят не е спазил законовия срок от 7 дни (чл.55 от ЗЗП).

2. SHOES AND SO дължи компенцации и възстановяване на суми, в случай че Потребителят надлежно е упражнил правото си на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла на чл.52 от ЗЗП. SHOES AND SO ще възстанови на Потребителят заплатените от него по договора суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. Възстановяването на сумите става по банков път по посочена от Потребителя негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България.

Чл.15. Заключение

1. SHOES AND SO си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Сайта без предварително известяване на Потребителите.

2. SHOES AND SO не носи отговорност за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Сайта поради всякакви причини, независещи от администратора на Сайта.

3. За контакти с SHOES AND SO – комуникация, връщане на стоки, известия:

ШУЗ ЕНД СО“ ЕООД

A: София 1000, ул.Уилям Гладстон 28, ап.11

T: 0882 990 900

E: office@shoesandso.bg