Компенсации

Чл.14. Връщане на суми и компенсации.

1. SHOES AND SO не дължи компенцации и възтановяване на суми в случай на:

1.1.Ако върнатите продукти не отговарят на условията за връщане, а именно липса на  оригиналната опаковка, следи от употреба, без оригинални етикети/стикери, без фактура - SHOES AND SO си запазва правото да откаже приемане на стоките и да ги върне обратно за сметка на Потребителя.

1.2.Ако Потребителят не е спазил законовия срок от 7 дни (чл.55 от ЗЗП).

2. SHOES AND SO дължи компенцации и възстановяване на суми, в случай че Потребителят надлежно е упражнил правото си на отказ от договор за продажба от разстояние по смисъла на чл.52 от ЗЗП. SHOES AND SO ще възстанови на Потребителят заплатените от него по договора суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. Възстановяването на сумите става по банков път по посочена от Потребителя негова лична банкова сметка в лева, открита в Република България.