Как да направя поръчка?

Чл.9. Поръчка на стоки

  1. Потребителят може да прави поръчки  в Сайта 24 часа в денонощието.
  2. Потребителят  може да прави поръчки, само ако се е регистрирал в Сайта и има реален Профил с пълни и вярни данни.
  3. Потребителят избира стоките за поръчка посредством бутон Добави в количка.
  4. Преди завършване на поръчката Потребителят трябва да уточни начин на плащане, описан в чл.10.
  5. Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима за процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.
  6. Завършвайки своята поръчка, SHOES AND SO изпраща потвърждение за направената поръчка на посочения от Потребителя е-майл, както и потвърждение за ден за доставка не по-късно от 24 часа.
  7. Завършвайки своята поръчка, Потребителят се съгласява, че SHOES AND SO може да се свърже с него чрез посочения от Потребителя телефон и е-майл в случай на необходимост за допълнителни уточнения за поръчката.
  8. Завършвайки своята поръчка, между  Потребителят  и SHOES AND SO се сключва „договор, сключен от разстояние” според Чл. 48. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.): Договор за продажба от разстояние е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора,включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.
  9. Поръчка на стоки по телефона не е възможна.